Краматорська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 30

 

Річний звіт про діяльність закладу

Щорічний  звіт  керівника навчального закладу за 2019-2020 н.р.

 

 1. Загальні відомості про навчальний заклад:
 • Краматорська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 30 є комунальною власністю Краматорської міської ради Донецької області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Краматорської МР, якій  делеговані відповідні повноваження.
 • Юридична  адреса навчального закладу – 84391, м. Краматорськ, вул. Волховська , буд. 1
 •  Мова виховання та навчання – українська.
 •  Кількість класів - 19, місць за проектом – 420.
 •  Кількість учнів у навчальному закладі – 460.
 •  Рух учнів протягом навчального року:  вибуло -16 учнів, прибуло – 17учнів
 •  Режим роботи навчального закладу : 1 зміна, початок занять о 8.30 –кінець занять о 15.00

 

 

 1. Матеріально-технічна база навчального закладу:
 •  Будівля школи прийнята в експлуатацію 1937 року, земельна ділянка, на якій знаходиться школа має площу 26500м².
 •  Приміщення та території навчального закладу відповідають  санітарно-гігіє­нічним нормам.
 •  Поліпшення матеріально-технічної бази навчального закладу протягом навчального року; Придбано 12 ПК ,2 інтерактивні дошки,47 комплектів учнівських меблів для НУШ , 2 стінки універсальні відкриті НУШ,  6 стінок універсальних з лотками НУШ, 2 стінки універсальні напівзакриті НУШ-УО; 1 ноутбук (ПАО "НКМЗ"),.
 • Проведення ремонтних робіт протягом навчального року – поточний ремонт школи, поточний ремонт медичного кабінету, фасаду школи.
 • Моніторинг краматорським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області охорони праці та безпеки життєдіяльності  зауважень не виявив.

 

 1. Кадрове забезпечення навчального закладу:
 • У 2019–2020 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100 %. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників, але останнім часом через зменшення педнавантаження зустрічається негативне явище, коли деякі вчителі мають неповне навантаження.
 • Всі 31 вчителя мають вищу педагогічну освіту, 5 учителів має вищу кваліфікаційну категорію , першу кваліфікаційну категорію мають 13 вчителів, другу – 10, спеціалістів –3.Педагогишколи мають звання:  «Старший учитель» - 2. Крім вчителів в школі працюють бібліотекар, психолог, лаборант, завгосп,медична сестра,пед-организатор, 17 техпрацівників.
 • В 2019-2020 навчальному році курсову підготовку пройшли 7 вчителів та 3 брали участь у тренінгах з питань НУШ.
 •  керівник навчального закладу - Фаренник Олексій Ігорович, вища освіта (ДДПУ, Управління навчальним закладом), стаж педагогічної роботи – 9 років,  стаж роботи на посаді -3роки ).
 •  заступники директора навчального закладу – Омельченко Оксана Анатоліївна , вища освіта (СГПІ, вчитель математики і фізики та КЕГІ,  вчитель історії) стаж педагогічної роботи – 20 років, стаж роботи на посаді – 14 років).

 

4. Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі:

 •  Пріоритетними напрямками роботи  є збереження і зміцнення здоров’я учнів.
 • Медичне обслуговування учнів організовано відповідно до нормативно – правової база.  Щорічно влітку, до початку нового навчального року на базі амбулаторії№2 з залученням спеціалістів міської лікарні літи проходять медичне обстеження.
 • Відповідно до результатів медичного огляду дітей. На підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи а також уточненні списки учнів підготовчої, основної грипи та групи звільнених від занять  фізичною культурою на навчальний рік.

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

1.

Серпень

 1. Складання акту санітарно-гігієничного паспорту школи
 2. Аналіз показників стану здоров’я учнів в 2019-2020 навчальному році
 3. Аналіз оздоровленя дітей влітку

 

ІV т.

ІV т.

ІV т.

 

2

Вересень

 1. Забезпечення якісного вивчення курсу “Основи здоров`я”
 2. Аналіз показників фізичного розвитку учнів. Організація роботи спецмедгрупи
 3. Складання розкладу уроків відповідно санітарно – гігієнічних вимог
 4. Організація харчування дітей. Робота з профілактики харчових отруєнь
 5. Організація чергування вчителів та учнів по школі
 6. Організація проведення рухливих ігор на перервах
 7. Місячник дорожного руху «Увага! Діти на дорозі.»
 8. Організація та проведення вологого прибирання, провітрювання та дезінфекції приміщень

 

І т.

І т.

І т.

 

І - ІV т.

І т.

І - ІV т.

І - ІV т.

І - ІV т.

3

Жовтень

 1. Вивчення якості харчування учнів
 2. Інструктаж з ОП на осінніх канікулах

 

ІІ т.

ІІІ т.

 

4

Листопад

 1. Проведення лекцій та бесід на тему профілактика СНІДу та наркоманії
 2. Організація роботи з профілактики  інфекційних захворювань учнів

 

 

 

ІV т.

ІІ т.

5

Грудень

 1. Стан температурного режиму школи
 2. Інструктаж з ОП під час проведення зимових свят та зимових канікул
 3. Контроль за станом роботи з попередження дитячого травматизму

 

ІІ т.

ІІІ т.

ІV т.

6

Січень

 1. Стан температурного режиму школи
 2. Тиждень безпеки руху
 3. Тиждень пожежної безпеки

 

ІІ т.

ІІІ т.

ІV т.

7

Лютий

 1. Стан температурного режиму школи
 2. Контроль санітарно–гігієнічного режиму в школі
 3. Проведення заходів з  профілактики нещасних випадків.

 

І т.

ІІ т.

ІІІ т.

8

Березень

 1. Інструктаж з ОП учнів на весняних канікулах

 

ІІІ т.

9

Квітень

 1. Підготовка плану літнього оздоровлення
 2. Тиждень безпеки руху
 3. Проведення екологічного суботника

 

ІV т.

квітень

ІІ т.

10

Травень

 1. Інструктаж учнів з ТБ на літніх канікулах та під час літньої практики

 

 1. Вивчення прогнозів проведення канікул учнями

 

 

ІV т.

 

ІІ т.

11

Червень

1. Робота шкільного спортивного майданчика для учнів

червень

 

 

5. Організація харчування учнів у навчальному закладі:

 • Назва організації, що постачає продукти харчування -  КДХ;
 •  Наявність і робочий стан технологічного та холодильного обладнання – 1 електроплита, 2 холодильники, 1 морозильна камера 1 ел .сковорода, вентиляційна система.
 • Кадрове забезпечення харчоблоку:  зав. виробництвом - Яковенко Т.Ю., повар –Шкаран В.В.,кухонний робітник -  Полупан Н.О.
 •  Кількість разів харчування – 2 рази ;
 •  Забезпечення харчуванням учнів пільгових категорій – забезпечені 88 учнів ;
 •  Наявність приписів санітарно-епідеміологічної служби, виконання цих приписів – всі приписи виконано

 

6. Навчально-виховна робота у навчальному закладі:

 • Формами методичної роботи в 2019-2020  навчальному році були:
  • Тематичні педагогічні ради.
  • Методична рада.
  • ШМО.
  • Робота вчителів над темами самоосвіти.
  • Відкриті уроки, їх аналіз.
  • Взаємовідвідування і аналіз уроків.
  • Предметні тижні.
  • Індивідуальні бесіди з організації та проведення уроку.
  • Організація та контроль курсової підготовки вчителів.
  • Педагогічні майстер-класи.
 • Молоді вчителі постійно відвідують уроки більш досвічених вчителів. Був розроблений графік взаємовідвідування уроків учителями  з метою вивчення стилю роботи своїх колег, надбання досвіду у власної роботі. На початку року для всіх учителів були проведені консультації з планування, ведення шкільної документації, впровадження профільного навчання. З метою допомоги молодим вчителям в школі була організована робота “Школи молодого учителя”, наказом по школі за молодими спеціалістами закріплені наставники, організовано взаємовідвідування уроків, методичні консультації . Так за молодими вчителями початкових класів були закріплені досвідчені вчителі -  Подделкова Н.В. – за Нікіфоровою Д.О..
 • З метою підвищення методичної майстерності вчителів різних кваліфікаційних категорій в школі були проведені майстер-клас «Попередження неуспішності учнів»; круглий стіл «Реалізація диференційованого та індивідуального підходів до навчання»; психологічний практикум «Педагогіка співпраці»; педагогічний вернісаж « Впровадження в практику роботи інноваційних технологій»; педрада «Особливості НУШ».На вимогу часу колективом школи були освоєні принципи дистанційного навчання,була обрана та опрацьована єдина освітня платформа classroom на Googl диску.

 

7. Управлінська діяльність у навчальному закладі:

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів – предметниківі планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально – виховногопроцесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально – виховногопроцесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно–правовідокументи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Використовуючи постійне підключення до мережі Інтернет, стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України,  управління освіти, сайтами обласного інститута післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

Контроль – цеважлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально–виховногопроцесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально–виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення, щодо конкретних учителів та учнів.

Враховуючи сучасні вимоги,  директор школи, дотримується стилю керівництва, який близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі колегіальних рішень,  не є  прихильником  необдуманих самовільних рішень. Основними формами спілкування з працівниками є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. У зв'язку з цим  педпрацівникам надається більше самостійності, відповідно  їхній кваліфікації і характеру роботи, створюються  необхідні умови для самореалізації.

8. Робота з батьками та громадськістю у навчальному закладі:

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально–виховномупроцесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами.. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною.

Дуже велика допомога батьківських комітетів школи здійснюється по організації ремонтів класних кімнат та залучення для цього благодійних коштів. За це їм низький уклін і велика вдячність, адже державне фінансування цих потреб школи завжди було на низькому рівні і без допомоги громади у підготовці школи не можна обійтись.

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

1.

Робота ради школи

СЕРПЕНЬ

1.Аналіз роботи ради школи за 2018-2019 навчальний рік

2.Розгляд і затвердження плану роботи  на 2019-2020 навчальний рік.

3.Розподіл обов’язків між членами Ради школи

4.Про стан підготовки до нового навчального року та надання допомоги у створенні умов навчально – виховного процесу.

5.Про зміцнення матеріально – технічної бази школи.

 

 

ІV тиждень

2.

ЛИСТОПАД

1.Про надання допомоги дітям пільгових категорій

2.Про сприяння залученню додаткових джерел фінансування школи (запрошення осіб, які бажають виступити в ролі спонсорів)

3.Розгляд звернень громадян з питань щодо роботи школи

 

ІV т.

3.

СІЧЕНЬ

1.Про заходи щодо зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази школи

2.Розгляд звернень громадян з питань щодо роботи школи

 

ІV т.

4.

КВІТЕНЬ

1.Про затвердження заходів щодо підготовки школи до нового навчального року.

2.Про співробітництво зі спонсорами школи.

3.Про організацію літнього оздоровлення дітей

 

ІV т.

 

1

Робота з батьками і громадськістю

 

Серпень

 1. Проведення консультацій для батьків майбутніх першокласників

 

 

 

ІV т.

2

Вересень

 1. Проведення консультацій з питань адаптації учнів 1, 5 – х класів
 2. Анкетування батьків першокласников з метою визначення особливостей та характеру первинної адаптації дітей у школі
 3. Засідання ради профілактики «Про виконання Закону про всеобуч»
 4. Всеобуч

 

ІV т.

 

ІV т.

ІV т.

ІV т.

 

 

3

Жовтень

 1. Співбесіда з батьками тих учнів, що мають труднощі у навчанні (надання методичної допомоги)
 2. Проведення соціологічних досліджень «Батьки і діти: теми конфліктів»
 3. Засідання ради профілактики
 4. Батьківськи збори в 1-11кл:

4.1.Організація занять школяра, спрямована на зміцнення здоров’я і розвиток навичок здорового способу життя

4.2.“Роль сім’ї у правовому вихованні”

4.3.“Поведінка  і моральна свідомість підлітків”

4.4.“Трудове виховання дітей у сім’ї, моральний зміст їх праці”

 1. Всеобуч

 

ІІ т.

 

Жовтень

ІІ-ІІІ т.

 

ІV т.

ІV т.

4

Листопад

 1. Рейд обстеження матеріально-побутових умов учнів.
 2. Засідання ради профілактики

 

І-ІІ т.

ІV т.

5

Грудень

 1. Батьківськи збори
 2. Проведення консультацій для батьків
 3. Всеобуч
 4. Засідання ради школи

 

 

І-ІІІ т.

І т.

 

ІІІ т.

6

Січень

 1. Співбесіда з батьками з питань попередження неуспішності
 2. Всеобуч

 

ІІІ т.

7

Лютий

 1. Засідання ради профілактики
 2. Засідання ради школи
 3. Консультації для батьків дітей, що потребують особливої уваги

 

І-ІІ т.

ІІІ т.

Лютий

8

Березень

 1. Рейд батьківського комітету з метою надання допомоги неповнолітнім з асоціальних сімей
 2. Засідання ради профілактики
 3. Батьківські збори

 

І-ІІ т.

 

ІІІ-ІV т.

ІV т.

9

Квітень

 1. Рейд обстеження матеріально-побутових умов учнів пільгової категорії
 2. Індивідуальна робота психолога з батьками і учнями
 3. Засідання ради профілактики
 4. Засідання ради школи

 

І-ІІІ т.

ІІІ т.

Квіт.

ІІІ т.

10

Травень

 1. Батьківські збори майбутніх першокласників
 2. Консультації для батьків
 3. Проведення консультацій для батьків майбутніх першокласників
 4. Підсумкові батьківські збори

 

ІІІ т.

ІІ т.

ІІІ т.

ІV т.

11

Червень

1 Проведення індивідуальних консультацій для батьків майбутніх першокласників з питань підготовки дітей к навчанню

 

І-ІІІ т.

 

 

2018-2019

 

Щорічний  звіт  керівника навчального закладу

 

 1. Загальні відомості про навчальний заклад:
 • Краматорська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 30 є комунальною власністю Краматорської міської ради Донецької області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Краматорської МР, якій  делеговані відповідні повноваження.
 • Юридична  адреса навчального закладу – 84391, м. Краматорськ, вул. Волховська , буд. 1
 •  Мова виховання та навчання – українська.
 •  Кількість класів - 19, місць за проектом – 420.
 •  Кількість учнів у навчальному закладі – 428.
 •  Рух учнів протягом навчального року:  вибуло -18 учнів, прибуло – 45 учнів
 •  Режим роботи навчального закладу : 1 зміна, початок занять о 8.30 –кінець занять о 15.00

 

 

 1. Матеріально-технічна база навчального закладу:
 •  Будівля школи прийнята в експлуатацію 1937 року, земельна ділянка, на якій знаходиться школа має площу 26500м².
 •  Приміщення та території навчального закладу відповідають  санітарно-гігіє­нічним нормам.
 •  Поліпшення матеріально-технічної бази навчального закладу протягом навчального року; заміна 60 шкільних одномісних парт, 1 ноутбук (ПАО "НКМЗ"), 12 ПК - УО.
 • Проведення ремонтних робіт протягом навчального року – заміна 3стовпових ліхтарів  (ПАО "НКМЗ"),  поточний ремонт школи, варочного цеху (заміна вентиляційної системи),поточний ремонт медичного кабінету,фасаду школи, паркану біля школу.
 • Моніторинг краматорським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області охорони праці та безпеки життєдіяльності  зауважень не виявив.

 

 1. Кадрове забезпечення навчального закладу:
 • У 2018–2019 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100 %. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників, але останнім часом через зменшення педнавантаження зустрічається негативне явище, коли деякі вчителі мають неповне навантаження.
 • Всі 32 вчителя мають вищу педагогічну освіту, 7 учителів має вищу кваліфікаційну категорію , першу кваліфікаційну категорію мають 13 вчителів, другу – 9, спеціалістів –3.Педагогишколи мають звання:  «Учитель- методист» - 1, «Старший учитель» - 1. Крім вчителів в школі працюють бібліотекар, психолог, лаборант, завгосп, 17 техпрацівників.
 • В 2017-2018 навчальному році курсову підготовку пройшли 14 вчителів та 6 брали участь у тренінгах з питань НУШ.
 •  керівник навчального закладу - Фаренник Олексій Ігорович, вища освіта (ДДПУ, Управління навчальним закладом), стаж педагогічної роботи – 7 років,  стаж роботи на посаді -1рік ).
 •  заступники директора навчального закладу – Омельченко Оксана Анатоліївна , вища освіта (СГПІ, вчитель математики і фізики та КЕГІ,  вчитель історії) стаж педагогічної роботи – 18 років, стаж роботи на посаді – 12 років).

 

4. Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі:

 •  Пріоритетними напрямками роботи  є збереження і зміцнення здоров’я учнів.
 • Медичне обслуговування учнів організовано відповідно до нормативно – правової база.  Щорічно влітку, до початку нового навчального року на базі амбулаторії№2 з залученням спеціалістів міської лікарні літи проходять медичне обстеження.
 • Відповідно до результатів медичного огляду дітей. На підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи а також уточненні списки учнів підготовчої, основної грипи та групи звільнених від занять  фізичною культурою на навчальний рік.

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

1.

Серпень

 1. Складання акту санітарно-гігієничного паспорту школи
 2. Аналіз показників стану здоров’я учнів в 2018-2019 навчальному році
 3. Аналіз оздоровленя дітей влітку

 

 

ІV т.

ІV т.

ІV т.

 

 

2

Вересень

 1. Забезпечення якісного вивчення курсу “Основи здоров`я”
 2. Аналіз показників фізичного розвитку учнів. Організація роботи спецмедгрупи
 3. Складання розкладу уроків відповідно санітарно – гігієнічних вимог
 4. Організація харчування дітей. Робота з профілактики харчових отруєнь
 5. Організація чергування вчителів та учнів по школі
 6. Організація проведення рухливих ігор на перервах
 7. Місячник дорожного руху «Увага! Діти на дорозі.»
 8. Організація та проведення вологого прибирання, провітрювання та дезінфекції приміщень

 

 

І т.

І т.

І т.

 

І - ІV т.

І т.

І - ІV т.

І - ІV т.

І - ІV т.

 

3

Жовтень

 1. Вивчення якості харчування учнів
 2. Інструктаж з ОП на осінніх канікулах

 

ІІ т.

ІІІ т.

 

 

4

Листопад

 1. Проведення лекцій та бесід на тему профілактика СНІДу та наркоманії
 2. Організація роботи з профілактики  інфекційних захворювань учнів

 

 

 

 

ІV т.

ІІ т.

5

Грудень

 1. Стан температурного режиму школи
 2. Інструктаж з ОП під час проведення зимових свят та зимових канікул
 3. Контроль за станом роботи з попередження дитячого травматизму

 

ІІ т.

ІІІ т.

ІV т.

6

Січень

 1. Стан температурного режиму школи
 2. Тиждень безпеки руху
 3. Тиждень пожежної безпеки

 

ІІ т.

ІІІ т.

ІV т.

7

Лютий

 1. Стан температурного режиму школи
 2. Контроль санітарно–гігієнічного режиму в школі
 3. Проведення заходів з  профілактики нещасних випадків.

 

І т.

ІІ т.

ІІІ т.

8

Березень

 1. Інструктаж з ОП учнів на весняних канікулах

 

ІІІ т.

 

9

Квітень

 1. Підготовка плану літнього оздоровлення
 2. Тиждень безпеки руху
 3. Проведення екологічного суботника

 

ІV т.

квітень

ІІ т.

 

10

Травень

 1. Інструктаж учнів з ТБ на літніх канікулах та під час літньої практики

 

 1. Вивчення прогнозів проведення канікул учнями

 

 

 

ІV т.

 

ІІ т.

 

11

Червень

1. Робота шкільного спортивного майданчика для учнів

червень

 

 

5. Організація харчування учнів у навчальному закладі:

 • Назва організації, що постачає продукти харчування -  КДХ;
 •  Наявність і робочий стан технологічного та холодильного обладнання – 1 електроплита, 2 холодильники, 1 морозильна камера 1 ел .сковорода, вентиляційна система.
 • Кадрове забезпечення харчоблоку:  зав. виробництвом - Яковенко Т.Ю., повар – Льовочка О.Г., кухонний робітник -  Полупан Н.О.
 •  Кількість разів харчування – 2 рази ;
 •  Забезпечення харчуванням учнів пільгових категорій – забезпечені 90 учнів ;
 •  Наявність приписів санітарно-епідеміологічної служби, виконання цих приписів – всі приписи виконано

 

6. Навчально-виховна робота у навчальному закладі:

 • Формами методичної роботи в 2018-2019 навчальному році були:
  • Тематичні педагогічні ради.
  • Методична рада.
  • ШМО.
  • Робота вчителів над темами самоосвіти.
  • Відкриті уроки, їх аналіз.
  • Взаємовідвідування і аналіз уроків.
  • Предметні тижні.
  • Індивідуальні бесіди з організації та проведення уроку.
  • Організація та контроль курсової підготовки вчителів.
  • Педагогічні майстер-класи.
 • Молоді вчителі постійно відвідують уроки більш досвічених вчителів. Був розроблений графік взаємовідвідування уроків учителями  з метою вивчення стилю роботи своїх колег, надбання досвіду у власної роботі. На початку року для всіх учителів були проведені консультації з планування, ведення шкільної документації, впровадження профільного навчання. З метою допомоги молодим вчителям в школі була організована робота “Школи молодого учителя”, наказом по школі за молодими спеціалістами закріплені наставники, організовано взаємовідвідування уроків, методичні консультації . Так за молодими вчителями початкових класів були закріплені досвідчені вчителі -  Свистунова О.А. – за Рощупкіною В.О., Поставничий С.В. – за Івашиним І.В.
 • З метою підвищення методичної майстерності вчителів різних кваліфікаційних категорій в школі були проведені майстер-клас «Попередження неуспішності учнів»; круглий стіл «Реалізація диференційованого та індивідуального підходів до навчання»; психологічний практикум «Педагогіка співпраці»; педагогічний вернісаж « Впровадження в практику роботи інноваційних технологій»; педрада «Особливості НУШ»

 

7. Управлінська діяльність у навчальному закладі:

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів – предметниківі планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально – виховногопроцесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально – виховногопроцесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно–правовідокументи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Використовуючи постійне підключення до мережі Інтернет, стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України,  управління освіти, сайтами обласного інститута післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

Контроль – цеважлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально–виховногопроцесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально–виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення, щодо конкретних учителів та учнів.

Враховуючи сучасні вимоги,  директор школи, дотримується стилю керівництва, який близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі колегіальних рішень,  не є  прихильником  необдуманих самовільних рішень. Основними формами спілкування з працівниками є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. У зв'язку з цим  медпрацівникам надається більше самостійності, відповідно  їхній кваліфікації і характеру роботи, створюються  необхідні умови для самореалізації.

8. Робота з батьками та громадськістю у навчальному закладі:

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально–виховномупроцесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами.. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною.

Дуже велика допомога батьківських комітетів школи здійснюється по організації ремонтів класних кімнат та залучення для цього благодійних коштів. За це їм низький уклін і велика вдячність, адже державне фінансування цих потреб школи завжди було на низькому рівні і без допомоги громади у підготовці школи не можна обійтись.

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

1.

Робота ради школи

СЕРПЕНЬ

 1. Аналіз роботи ради школи за 2017-2018навчальний рік
 2. Розгляд і затвердження плану роботи  на 2018-2019 навчальний рік.
 3. Розподіл обов’язків між членами Ради школи
 4. Про стан підготовки до нового навчального року та надання допомоги у створенні умов навчально – виховного процесу.
 5. Про зміцнення матеріально – технічної бази школи.

 

 

ІV тиждень

 

2.

ЛИСТОПАД

 1. Про надання допомоги дітям пільгових категорій
 2. Про сприяння залученню додаткових джерел фінансування школи (запрошення осіб, які бажають виступити в ролі спонсорів)
 3. Розгляд звернень громадян з питань щодо роботи школи

 

ІV т.

3.

СІЧЕНЬ

 1. Про заходи щодо зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази школи
 2. Розгляд звернень громадян з питань щодо роботи школи

 

ІV т.

4.

КВІТЕНЬ

 1. Про затвердження заходів щодо підготовки школи до нового навчального року.
 2. Про співробітництво зі спонсорами школи.
 3. Про організацію літнього оздоровлення дітей

 

ІV т.

 

1

 

Робота з батьками і громадськістю

 

Серпень

 1. Проведення консультацій для батьків майбутніх першокласників

 

 

 

ІV т.

 

2

Вересень

 1. Проведення консультацій з питань адаптації учнів 1, 5 – х класів
 2. Анкетування батьків першокласников з метою визначення особливостей та характеру первинної адаптації дітей у школі
 3. Засідання ради профілактики «Про виконання Закону про всеобуч»
 4. Всеобуч

 

ІV т.

 

ІV т.

ІV т.

ІV т.

 

 

 

3

Жовтень

 1. Співбесіда з батьками тих учнів, що мають труднощі у навчанні (надання методичної допомоги)
 2. Проведення соціологічних досліджень «Батьки і діти: теми конфліктів»
 3. Засідання ради профілактики
 4. Батьківськи збори в 1-11кл:
 1. Організація занять школяра, спрямована на зміцнення здоров’я і розвиток навичок здорового способу життя
 2. “Роль сім’ї у правовому вихованні”
 1. “Поведінка  і моральна свідомість підлітків”
 1. “Трудове виховання дітей у сім’ї, моральний зміст їх праці”
 1. Всеобуч

 

ІІ т.

 

Жовтень

ІІ-ІІІ т.

 

ІV т.

ІV т.

 

4

Листопад

 1. Рейд обстеження матеріально-побутових умов учнів.
 2. Засідання ради профілактики

 

І-ІІ т.

ІV т.

 

5

Грудень

 1. Батьківськи збори
 2. Проведення консультацій для батьків
 3. Всеобуч
 4. Засідання ради школи

 

 

 

І-ІІІ т.

І т.

 

ІІІ т.

6

Січень

 1. Співбесіда з батьками з питань попередження неуспішності
 2. Всеобуч

 

ІІІ т.

7

Лютий

 1. Засідання ради профілактики
 2. Засідання ради школи
 3. Консультації для батьків дітей, що потребують особливої уваги

 

І-ІІ т.

ІІІ т.

Лютий

8

Березень

 1. Рейд батьківського комітету з метою надання допомоги неповнолітнім з асоціальних сімей
 2. Засідання ради профілактики
 3. Батьківські збори

 

 

І-ІІ т.

 

ІІІ-ІV т.

ІV т.

 

9

Квітень

 1. Рейд обстеження матеріально-побутових умов учнів пільгової категорії
 2. Індивідуальна робота психолога з батьками і учнями
 3. Засідання ради профілактики
 4. Засідання ради школи

 

 

І-ІІІ т.

ІІІ т.

Квіт.

ІІІ т.

 

10

Травень

 1. Батьківські збори майбутніх першокласників
 2. Консультації для батьків
 3. Проведення консультацій для батьків майбутніх першокласників
 4. Підсумкові батьківські збори

 

ІІІ т.

ІІ т.

ІІІ т.

ІV т.

11

Червень

1 Проведення індивідуальних консультацій для батьків майбутніх першокласників з питань підготовки дітей к навчанню

 

І-ІІІ т.