Краматорська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 30

 

Доступ до публічної інформації

Бічне меню

Окремі сторінки

Закон України Про внесення змін до Закону України ''Про інформацію''

Закон України ''Про доступ до публічної інформації''

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 547/2011 ''Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації'

Публічна інформація – відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена у процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Таємна інформація - інформація, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю.

Службова інформація - міститься у документах суб’єктів владних повноважень, що становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

Запит на інформацію(зразок)

Відповідальний за забезпечення доступу до публічної інформації в Краматорській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №30 Омельченко Оксана Анатоліївна, заступник директора з НВР.